Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2019

pseudooptymistka
3060 e5b4
Reposted frombrainless brainless vialaparisienne laparisienne
pseudooptymistka
8340 5e80 500
Reposted fromyikes yikes viairmelin irmelin
pseudooptymistka
Spotykam pod sklepem sąsiada. Niesie dwie siaty pełne puszek z piwem. 
- Co tam, panie Pierzyna - mówię. - Balety dzisiaj u pana. 
- To jest okup - odpowiada sąsiad, blady jak twarożek. - Za psa. 
- Jakiego psa. 
- Uprowadziły mi psa złodzieje. Pod sklepem go zaparkowałem, wchodzę, wychodzę - psa nie ma. Kartkie mi zostawili. 
- Pokaż pan te kartkie - mówię. Sąsiad podaje mi kartkę od porywaczy. To ważna poszlaka, więc robię jej zdjęcie. - I co, panie Pierzyna. Piwo pan niesiesz terrorystom. 
- A co mam zrobić, Mrozińszczak? 
- Idź pan na policję. 
- Na jakie policję? Na Grochowie jesteśmy.
pseudooptymistka
3203 4c8d 500
Reposted fromerq erq viairmelin irmelin
pseudooptymistka
9432 45ed 500
Francja-elegancja
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viairmelin irmelin
1875 a797 500
Reposted fromtwice twice viaSkydelan Skydelan
pseudooptymistka
8027 8b88 500
Reposted fromzciach zciach viaSkydelan Skydelan
pseudooptymistka
4143 b82a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
pseudooptymistka
pseudooptymistka
pseudooptymistka
1197 b127
Reposted fromcroiea croiea viaamphetaminelogic amphetaminelogic
pseudooptymistka
0319 ea6d
Reposted fromcathandcat cathandcat viaOnlyYellow OnlyYellow
pseudooptymistka
8878 ca22 500
pseudooptymistka
3071 9831 500
Dokąd tuptamy?
Reposted fromjodynaa jodynaa viamessclew messclew
pseudooptymistka
9260 0905 500
pseudooptymistka
1132 a0de 500
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata
pseudooptymistka
0371 998a 500
Reposted fromhagis hagis viaPoranny Poranny
pseudooptymistka
1601 85f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3884 01b0
Reposted frompopsongnation popsongnation viaOnlyBlue OnlyBlue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl