Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

pseudooptymistka
9423 3812
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamoai moai
pseudooptymistka
1530 1b6b 500
pseudooptymistka
pseudooptymistka
3996 2498 500
(1914)
Reposted fromoldstuff oldstuff viaPoranny Poranny
pseudooptymistka
4619 c0e8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaolivierk olivierk
pseudooptymistka
7701 9a29
Reposted fromgreens greens viaolivierk olivierk
pseudooptymistka
pseudooptymistka
7145 e5f5
Reposted fromjuliancarax juliancarax viaAdalbert67 Adalbert67
pseudooptymistka
3835 4cfb
Cat chase fail
Reposted frommegustonanista megustonanista viaolivierk olivierk
pseudooptymistka
4454 92b4
Reposted fromskrzacik skrzacik viaolivierk olivierk
pseudooptymistka
8986 fed7
Reposted fromillumination illumination viadzony dzony
pseudooptymistka
0229 087d
Reposted frompulperybka pulperybka viagabrynia gabrynia
pseudooptymistka
2820 0e54
Reposted fromkrzysk krzysk viayoungie youngie
pseudooptymistka
pseudooptymistka
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Éric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"

February 21 2017

pseudooptymistka
Czasem tak mnie to wszystko męczy
że nawet nie mam siły źle się czuć
— Charles Bukowski
pseudooptymistka
3302 17eb 500
5755 b608 500
Reposted fromwestwood westwood viadailylife dailylife
pseudooptymistka
tylko twoje ramiona chronią mnie przed totalną rozsypką...
— z mych myśli codziennych
Reposted bywhatkatefeel whatkatefeel
pseudooptymistka
9133 c89b
Reposted fromosaki osaki viadailylife dailylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl